skiraff

B R E I F L A B B F L Y G E L

kr. 2500,-

100 ex. – Ca. 25 x 30 cm

(Ramme ikke inkludert)

Vis handlekurv

 
 

 

 
 

T U L L S J U R

Linoleumstrykk / 100 ex.

Ca. 15 x 27 cm

1200 kr.

Vis handlekurv

 

 

 

 

skiraff

S K I R A F F

kr. 400,-

100 ex. – Ca. 20 x 30 cm

(Ramme ikke inkludert)

Vis handlekurv

 
 

F I S H  Y O U  W E R E  H E R E

Linoleumstrykk / 100 ex / ca 50 x 40 cm

4000 kr.

Vis handlekurv

 

E N  S K A R V E  R O S E

ca 38 x 33 cm | 1500 kr.

 

 

V E I E N  B L I R  T I L
M E N S  D U  G Å R

Linoliumstrykk / 100 ex.

Ca. 15 x 18 cm

700 kr.

Vis handlekurv

 

 

 

 

M U S S O R G S K Y

Linoliumstrykk 2007 / 100 ex.

Ca. 12 x 14 cm

800 kr.

Vis handlekurv

 

 

 

B E E T H O V E N S  5 .  O G  9 .  P I L S

ca 28 x 15 cm  |  1000 kr.

P A V A R O T T A  O G  M U S I K A N T E N E

Linoliumstrykk / 100 ex / ca 50 x 33 cm

5000 kr.

Vis handlekurv

 

skiraff

H Y S E S T A K E

kr. 600,-

100 ex. – Ca. 20 x 30 cm

(Ramme ikke inkludert)

Vis handlekurv

 
 

M E I T E M A R K E N S  G R Ø D E  /  K A T T A K O M B E

ca 22 x 34 cm

3000 kr.

J U R A S S I C  S P A R K

Linoleumstrykk / 100 ex / ca 16 x 16 cm

500 kr.

Vis handlekurv

 

S A L M E B U K K

Linoliumstrykk / 100 ex / ca 10 x 10 cm

400 kr.

Vis handlekurv

 

 

K V E I – T E

Linoliumstrykk 2009 / 100 ex.

Ca. 16 x 12 cm

500 kr.

Vis handlekurv

 

 

 

 

 

 

M E S S I J A Z Z

Linoliumstrykk 2007 / 100 ex.

Ca. 10 x 15 cm

700 kr.

Vis handlekurv

 

 

 

 


N O R D L A N D S N Ø T T E R

Linoleumstrykk ca 16 x 13 cm
700 kr.


P A N S E R G E N E R A L

Linoleumstrykk 10 x 15 cm
500 kr.


B A S S I S T – L E N I N I S T

Linoleumstrykk
500 kr.

 

T I U R   S K A L   K O M M E
T I U R   S K A L   H E N R U L L E

1000 kr.


S T U D E N T E R L U N D E N

Linoleumstrykk / ca 16 x 16 cm / 600 kr.

Post image for Fjern Paven


F J E R N  P A V E N

Linoleumstrykk / 20 x 20 cm / 700 kr.


M Y S T E R I E R,  M Y G G O L J E

Linoleumstrykk / 100 ex / ca 21 x 28 cm / 1200 kr.

Post image for Markens Grøde + Litt Til


M A R K E N S  G R Ø D E  +  L I T T  T I L

Linoleumstrykk / 100 ex / 800 kr.


J A Z Z  P Å  D A S S

Linoleumstrykk / 100 ex / 1500 kr.


S J Ø A N E M O N A L I S A

Linoleumstrykk / 100 ex / 2000 kr.


G I T A N K S

Linoleumstrykk / 100 ex / 1500 kr.


S U D O – K U

Linoleumstrykk / 100 ex / 1500 kr.

 

G R A F I K K   F A B R I K K

Minidokumentar fra atelieret.

A D V O K A T T

Linoleumstrykk / 100 ex / 700 kr.Bestill Advokatt

H E S T P E I S

Linoleumstrykk / 100 ex / ca 20 x 29 cm / 1500 kr.Kjøp Hestpeis

H J E M B R A N D T

Linoleumstrykk / 100 ex / ca 20 x 18 cm / 1500 kr.Kjøp Hjembrandt


K O N G E K R A B B E N

Linoleumstrykk / 100 ex / ca 30 x 40 cm

2000 kr. – Bestill Kongekrabben

K A T T A P U L T

Linoleumstrykk / 100 ex / ca 35 x 35 cm

3000 kr. – Bestill Kattapult

W E S T  H A M – S U N

Linoleumstrykk / 100 ex / ca 25 x 13 cm

700 kr. – Bestill West Ham-Sun

S U R S I L D

ca 13 x 16 cm | 700 kr.

W – S T I L

ca 12 x 12 cm | 500 kr.

F E L T K A N I N

ca 35 x 35 cm | 3000 kr.

M Y S T E R I E R  –  D A M E  O G  M A N E T  

ca 12 x 17 cm  |  800 kr.

H Y R D E S T U N D

ca 25 x 20 cm | 1200 kr.

M Å  D U  A L L T I D  G N U  ?  

ca 13 x 16 cm  |  700 kr.

S T E I N B E A T L E S

ca 21 x 28 cm | 1200 kr.

 

 

 

P R O P A N

Ca. 10 x 12 cm

UTSOLGT

B O K F I N K

ca 16 x 13 cm

600 kr.

O P P – P U S I N G

ca 40 x 30 cm

3000 kr.

H A N E K A M

ca 30 x 20 cm

1500 kr.

E N  P O L F E R D

ca 30 x 20 cm

1200 kr.

F I S K,  F L Y V E N D E

Linoleumstrykk / 100 ex / ca 22 x 18 cm

600 kr.

3 2 0  A M A L G A M

Linoleumstrykk / 100 ex / ca 22 x 18 cm

1200 kr.

Vis handlekurv

 

D A A R,  G I K K  D A M P E N

Linoleumstrykk / 100 ex / ca 30 x 20 cm

1200 kr.

Vis handlekurv

 

S L U K Ø R E T

Linoleumstrykk / 100 ex / ca 22 x 17 cm

800 kr.

Vis handlekurv

 

S M Å S P O R V E N  G J E N G  P Å  T R Y N E T

Linoliumstrykk / 100 ex / ca 12 x 12 cm

500 kr.

Vis handlekurv

 

M E D  T I T A N I C  M O T  S O F T – I C E N

Linoliumstrykk / 100 ex / ca 40 x 30 cm

3500 kr.

Vis handlekurv

 

V E K K E R U E R

Linoliumstrykk / 100 ex / ca 15 x 12 cm

600 kr.

Vis handlekurv

 

 

T R O M M E D A R

Linoliumstrykk / 100 ex.

Ca. 15 x 17 cm

700 kr.

Vis handlekurv

 

 

 

T O T T E N H A M – S U N

Linoliumstrykk / 100 ex / ca 25 x 18 cm

700 kr.

Vis handlekurv

 

S V Æ R M E R E

Linoliumstrykk / 100 ex / ca 17 x 13 cm

600 kr.

Vis handlekurv

 

 

S O M M E R M I N N E
L O F O T E N

Linoliumstrykk / 100 ex.

Ca. 12 x 16 cm

600 kr.

Vis handlekurv

 

 

 

 

R Ø Y K A L A K S

Linoliumstrykk / 100 ex / ca 12 x 6 cm

400 kr.

Vis handlekurv

 

P E G A S U S S

Linoliumstrykk / 100 ex / ca 12 x 10 cm

600 kr.

Vis handlekurv

 

O V E R   T Y R E N,   T I L   W I L H E L M   T E L L

Linoliumstrykk / 100 ex / ca 13 x 10 cm

500 kr.

Vis handlekurv

 

O S L O  H A S P E L  C H O I R

Linoliumstrykk / 100 ex / ca 13 x 13 cm

600 kr.

Vis handlekurv

 

O G  S I A  H A R  H O  B R Ø N N I  I  A L L E  V E R D E N S  L A N D

Linoliumstrykk / 100 ex / ca 10 x 12 cm

500 kr.

Vis handlekurv

 

 

 

N O R D E N S  P A R I S

Linoliumstrykk 2001 / 100 ex.

Ca. 10 x 13 cm

500 kr.

Vis handlekurv

 

 

 

 

 

 

M A N N  M E D  G E V I R  O G  G E V Æ R

Linoliumstrykk / 100 ex / ca 15 x 11 cm

700 kr.

Vis handlekurv

 

 

 

M A C K – Ø L

Linoliumstrykk 2006 / 100 ex.

Ca. 10 x 14 cm

500 kr.

Vis handlekurv

 

 

 

 

 

K A T T A M A R A N

Linoliumstrykk / 100 ex / ca 16 x 11 cm

700 kr.

Vis handlekurv

 

 

K A T T A  P Å  M A T T A

Linoliumstrykk / 100 ex / ca 16 x 12 cm

700 kr.

Vis handlekurv

 

 

H U R T I G R U T E

Linoliumstrykk 2004 / 100 ex / ca 16 x 12 cm

500 kr.

Vis handlekurv

 

 

H I T L E R ,  H A R R  O G  H A M S U N

Linoliumstrykk 2009 / 100 ex / ca 18 x 14 cm

700 kr.

Vis handlekurv

 

H A R E  K R I S H N A

Linoliumstrykk | 2008

100 ex | ca 13 x 10 cm

600 kr.

Vis handlekurv

 

 

F L U E F I S K E

Linoliumstrykk 2008 / 100 ex

Ca. 13 x 10 cm

600 kr.

Vis handlekurv

 

D A M E N E  T I L  D A S S

Linoliumstrykk 2001 / 100 ex

Ca. 20 x 10 cm

800 kr.

Vis handlekurv

 

 

 

E N  T U B A  K A V I A R

Linoliumstrykk 2003 / 100 ex.

Ca. 10 x 13 cm

500 kr.

Vis handlekurv

 

 

 

 

D A M A  P Å  B E R T E N

Linoliumstrykk 2008 / 100 ex

Ca. 13 x 10 cm

600 kr.

Vis handlekurv

 

 

B R E N N M A N E T E N

Linoliumstrykk 2002 / 100 ex.

Ca. 16 x 21 cm

600 kr.

Vis handlekurv

 

 

 

 

 

 

B O K – Ø L

Linoliumstrykk 2009 / 100 ex.

Ca. 14 x 21 cm

600 kr.

Vis handlekurv

 

 

 

 

 

B O K B A D E T

Linoliumstrykk 1992 / 100 ex.

Ca. 16 x 21 cm

500 kr.

Vis handlekurv

 

 

 

 

B I S E K S U E L L

Linoliumstrykk 2008 / 100 ex

Ca. 18 x 13 cm

500 kr.

Vis handlekurv

 

 

 

B E N O N I S   B R E V

Linoliumstrykk 2009 / 100 ex.

Ca. 16 x 25 cm

800 kr.

Vis handlekurv

 

 

 

 

 

B A D A K K A R

Linoliumstrykk 2002 / 100 ex.

Ca. 16 x 18 cm

500 kr.
 

Vis handlekurv